Vše pro Vás v oboru
lékařského zobrazování a radiologie

Společnost PRVNÍ RADIOLOGICKÁ s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení zaměřené především na teleradiologii (t.j. vyhodnocování lékařských zobrazovacích vyšetření - zejména magnetické rezonance, CT a klasických RTG snímků) a konzultační služby v tomto oboru. Naše společnost byla založena v roce 2014, jako mladá a dynamická firma nabízející svoje služby státním i nestátním zdravotnickýmm zařízením, soukromým i právnickým osobám v celé ČR.

Image 01

Jsme nestátní zdravotnické zařízení vzniklé s podporou pouze českého kapitálu, v naší činnosti přikládáme zásadní význam pružnému přizpůsobení se individuálním potřebám zákazníka. Absolutní prioritou je pro nás co nejvyšší odbornost při hodnocení výsledků zobrazovacích vyšetření a zajištění maximální bezpečnosti při přenosu a spravování pacientských dat. Dále klademe důraz na spolehlivost při stanovení diagnózy, rychlost a vysokou kvalitu provedené práce, směřující ke 100% uspokojení specifických potřeb každého jednotlivého zákazníka.
Se snímkovou dokumentací i s popisy vyšetření je nakládáno jako s citlivými údaji s přihlédnutím k veškerým pravidlům o ochraně osobních údajů. Naše práce se řídí standarty a doporučeními České i Evropské radiologické společnosti, stejně tak jako platnými zákonnými předpisy České republiky a Evropské unie.
Všechna vyšetření jsou vyhodnocována dvoustupňově dvěma nezávislými zkušenými odborníky (tzv. "druhé čtení) s cílem maximálně omezit či zcela vyloučit event. pochybení. Pro zajištění co nejvyšší kvality našich služeb využíváme výhradně certifikovaných pracovních prostředků a postupů, spolupracujeme se zavedenými a spolehlivými partnery. Samozřejmostí je u nás vtřícný klientský přístup a pravidelný audit prováděných činností. Naše společnost nemá v současné době smlouvu se žádnou zdravotní pojišťovnou, všechny naše aktivity jsou zcela transparentní a nepodléhající jakýmkoli zájmovým vlivům. Provádíme hodnocení /tzv. popisy/ elektronicky zaslané obrazové dokumentace zhotovené na vyšetřovacích přístrojích zákazníka - hlavně magnetické rezonance a CT. Existuje přirozeně i možnost popisování ostatních radiologických modalit jako např. klasické rentgenové vyšetření, mamografie, atd. Naši lékaři jsou zkušenými experty v oboru radiologie a zobrazovací metody, disponují nejméně 10tiletou praxí, 2 atestacemi a specializovanou způsobilostí v tomto oboru. Dokážeme v případě potřeby zajistit konzultace s externě spolupracujícími specialisty z oboru radiologie i ostatních medicínských odvětví. Naše společnost nabízí vzdálené popisování stejně jako konzultační služby pro státní i nestátní zdravotnická zařízení, v neposlední řadě také poradenství pro soukromé i právnické osoby (tzv. "druhý názor", stanovení optimálního diagnostického postupu v konkrétních případech, atd.) Ke sdílení dat se zdravotnickými zařízeními, která fyzicky realizují provedení samotných zobrazovacích vyšetření používáme nejrozšířenější a nejlépe zabezpečený elektronický komunikační systém e-PACS.

 

 

Stonařov 361
588 33 Stonařov
tel.: 778 066 414
web: www.prvniradiologicka.eu
e-mail: info@prvniradiologicka.eu
facebook: facebook.com/prvniradiologicka
IČ: 03194060